Service

Hur ofta? För dig som använder cykeln till vardags rekommenderar vi att cykeln ses över två gånger om året. En gång på våren och en gång innan vintern börjar. Eftersatt underhåll kan utgöra en trafikfara och medför att cykelns konstruktion försvagas eller åldras i förtid. Om Du däremot vårdar Din cykel väl kommer den att vara till glädje i många år.

Tidsbokning: stockholm@cargobike.se