Skötselinstruktioner för Cargobike

Dessa skötselråd är även en förutsättning för att Säljarens garantivillkor skall gälla.

Eftersatt underhåll kan utgöra en trafikfara och medför att cykelns konstruktion försvagas

eller åldras i förtid.

Om Du däremot vårdar Din cykel väl kommer den att vara till glädje i många år.

Tag för vana att regelbundet kontrollera och dra åt alla skruvar, ekrar, muttrar, pedaler och

vevarmar. Eventuella glapp i hjul-, vev-, styrlager samt mellan låda och ram(centrumbult)måste

detta åtgärdas av cykelmontör omedelbart.

Se även till att ha välpumpade däck eftersom det ger lägre friktion och minskar risken för

punktering och skyddar fälgarna. Om ekrarna känns lösa eller om hjulen ger ifrån sig ett

tickande ljud är det dags att lämna in cykeln för ekerspänning och riktning av fälg.

Detta bör alltid göras inom några veckor efter det att Du började använda Din nya cykel.

Förvaring av cykel ska ske i regnfritt utrymme. Om detta inte är möjligt ska överdragskapell

eller regnskydd användas.

Vid lackskador på ram eller låda bör man måla i med lackfärg för att förhindra att rost eller

fukt får grepp.

En ren cykel är lättare att underhålla. Dessutom fungerar komponenterna på Din cykel bättre

och håller längre om de inte är täckta av smuts, olja, vägsalt, lera etc. Tvätta därför cykeln

regelbundet. Vid avsköljning med slang bör Du undvika att vatten och rengöringsmedel tränger

in i cykelns lager – såsom pedaler, vevlager, nav och styrlager – detta eftersom rengöringsmedel

löser upp det fett som lagren behöver för att fungera och för att skydda mot rost.

Efter rengöring är det mycket viktigt att smörja alla rörliga delar (såsom kedja, växlar, vajrar,

pedalfäste). Rengör och smörj kedjan så snart behov uppstår.

Under vintertid behöver skruvhuvuden som kan samla smuts, vatten också regelbunden

smörjning. Tänk på att allt stål kan rosta och trä kan svälla! Än en gång vill vi påminna om att

vinterförvaring bör ske i regnfritt utrymme eller att använda skyddskapell!

Om handbromsens effekt avtar tyder det på att bromsvajrarna har töjts eller att

bromsklossarna slitits. Samma sak gäller växlarna.

Batteri till elcykel får inte utsättas för extrem hetta eller vatten under längre period.

När cykel inte används ska batteri förvaras i torrt och svalt utrymme.

Om batteri inte används under längre period ska underhållsladdning ske ca 2 timmar

per månad.

OBS!

Tänk på att cykla med omsorg. Kraftiga stötar såsom trottoarkanter, gupp eller ojämna

underlag kan vara förödande om man kör omdömeslöst. Att upprepade gånger köra i hög

hastighet över kanter och gupp kan göra att ramen försvagas.

Detta gäller även vid överlastning. (Maxlast i låda 100kg plus förare ca 85kg.)

Cykeln är gjord för normal stadskörning och är inte ett terrängfordon.